Welcome to unofficial Slovak MongoDB pages.
The international website is located at mongodb.org

mongoDB.sk

Otvorená NoSQL databáza

Rozcestník informácii o dokumentovo orientovanom databázovom systéme, ktorý je vyvíjaný a podporovaný spoločnosťou MongoDB, Inc.(pôvodne 10gen, Inc.)

Obľúbený je pre svoje možnosti škálovania a vysoký výkon. Pomenovanie má základ v slove "humongous" a vyvíja sa od októbra 2007 v jazyku C++.

MongoDB leaf

Vlastnosti

Databáza je voľne dostupná pod GNU Affero General Public License a drivery pod Apache License. Od verzie 1.7 je MongoDB pripravené na produkčné nasadenie. Podľa DB-Engines Ranking ide pravidelne o jeden z najobľúbejenších databázových systémov.

{name:"mongo", type:"DB"}

MongoDB sa odlišuje od "klasických" relačných databáz tým, že ukladá štruktúrované dáta ako JSON dokumenty s dynamickými schémami (MongoDB nazýva tento formát BSON). Vďaka tomu je práca s určitými typmi dát rýchlejšia a jednoduchšia.

MEAN

Ide o skratku zo začiatočných písmen JavaScript-ový technológii. Či už frontend-ových alebo backend-ových - konkrétne ide o databázu MongoDB, aplikačný framework Express.js, MVC framework Angular.js a server-side platformu Node.js. Takýto softvérový stack pomerne často slúži na vývoj a prevádzku moderných webových aplikácii.

Kto používa MongoDB?

Craigslist · Firebase · SAP · MTV Networks · SourceForge · Foursquare · Behance · O2 · SugarCRM · Disney · EA · Guardian.co.uk · Forbes · Santosoft Wordnik · Harmonik · eHow · Watchlater · Tus Media · CustomInk · OpenSky · Shopwiki · Yabblr · Socialbakers · Shelf9 · Betterz · TalkOver · wline · Nodex · Spideo · Stripe · Famigo · About.me · Hopper · Nearley a mnohí ďalší.

Na stiahnutie

MongoDB je multiplatformový databázový systém

Aktuálnu produkčnú verziu nájdete na oficiálnych stránkach. Podporované operačné systémy sú Apple Mac OS X 64-bit, Linux 32-bit a 64-bit, Microsoft Windows 32-bit a 64-bit a Solaris 64-bit. Pre produkčné nasadenie sa odporúča len 64-bitové prostredie, nakoľko 32-bitové ma niekoľko obmedzení.

Driver

Driver je komunikačným prostriedkom (knižnicou) medzi samotnou databázou a programovacím jazykom v ktorom je aplikácia napísaná. Priamo sú pokryté momentálne najznámejšie jazyky ako Java, Ruby, Python, PHP, Perl či C++ a mnohé ďalšie. Okrem toho sú aj komunitne vyvíjané knižnice aj pre „exotickejšie“ jazyky ako Dart, Fantom, Lua, Lisp, MatLab, PowerShell a ďalšie.

V prípade, že pre váš jazyk Driver neexistuje je veľmi vítane ak sa ho pokúsite napísať, dokumentácia je k dispozícii.

Balíčky

Keďže MongoDB je pod otvorenou licenciou, tak dispozícii je aj zdrojový kód všetkých jeho súčastí.

Množstvo distribúcii a systémov má MongoDB vo svojich repozitároch:

 • MacPorts - hľadaj mongodb
 • Homebrew - hľadaj mongodb
 • FreeBSD - hľadaj mongodb a mongodb-devel
 • ArchLinux - hľadaj mongodb
 • Debian a Ubuntu - repozitár
 • RedHat a CentOS/Fedora - repozitár
 • Gentoo - repozitár

Dokumentácia

Ako začať?

Dobrým štartom je samotná oficiálna stránka mongodb.org resp. docs.mongodb.orgdocs.mongodb.org, ktorá popisuje inštaláciu, prvé kroky, MongoDB Shell a tutoriály. Dokumentácia je veľmi dobre spracovaná a pokrýva kompletnú problematiku tohto databázového systému.

Na domovskej stránke projektu sa nachádza aj online interaktívny shell na jednoduché objasnenie niektorých príkazov bez nutnosti inštalovať celé prostredie.


Články v slovenčine a čestine


Knihy

V slovenskom ani v českom jazyku nie je k dispozícii žiadna ucelená publikácia. Niekoľko tipov na knihy v anglickom jazyku. Niektoré sú aj v elektronickej podobe.

MongoDB: The Definitive Guide 2nd edition
Michael Dirolf, Kristina Chodorow

bookdepository.co.uk
Building Node Applications with MongoDB and Backbone
Mike Wilson

bookdepository.co.uk
MongoDB in Action
Kyle Banker

bookdepository.co.uk
The Definitive Guide to MongoDB: The NOSQL Database for Cloud and Desktop Computing
Tim Hawkins, Eelco Plugge, Peter Membrey

bookdepository.co.uk
Scaling MongoDB
Kristina Chodorow

bookdepository.co.uk
MongoDB Applied Design Patterns
Rick Copeland

bookdepository.co.uk
PHP and MongoDB Web Development Beginner's Guide
R. Islam

bookdepository.co.uk
50 Tips and Tricks for MongoDB Developers
Kristina Chodorow

bookdepository.co.uk
MongoDB and Python: Patterns and Processes for the Popular Document-oriented Database
Niall O'Higgins

bookdepository.co.uk
Ruby and MongoDB Web Development Beginner's Guide
Gautam Rege

bookdepository.co.uk
Document Design for MongoDB
Ryan Nitz, Jeremy McAnally

bookdepository.co.uk
Pro Hibernate and MongoDB
Anghel Leonard

bookdepository.co.uk

Školenie a certifikácia

MongoDB, Inc. ponúka aj verejné online školenia a rôzne vzdelávacie aktivity k svojmu databázovému systému v rámci MongoDB University. Globálne robí dvojdňové školenia buď pre vývojárov (developers) alebo pre administrátorov (administrators). K dispozícii je aj trojdňová kombinácia oboch školení (essentials). Na vyžiadanie je možné spraviť aj súkromné školenie napríklad pre firmu.

V roku 2012 začala spoločnosť s online školeniami, do ktorých sa momentálne môže zapojiť každý zdarma. Takýto kurz pozostáva z výučbových videí, domácich úloh a finálneho testu. Každý úspešný absolvent získa na konci certifikát. Prehľad online kurzov:

 • M101J: MongoDB for Java Developers
 • M101JS: MongoDB for Node.js Developers
 • M101P: MongoDB for Developers (Python)
 • M102: MongoDB for DBAs
 • M202: MongoDB Advanced Deployment and Operations
 • UD032: Data Wrangling with MongoDB (Udacity)

EXAM

Je možné si spraviť aj platený online test s plnohodnotným certifikátom. A to buď ako Database Administrators (DBAs), alebo Application Developers. MongoDB Certified Developer Associate Exam

Komerčná podpora

Aj keď je MongoDB otvorenou databázou, tak je k dispozícii aj komerčná podpora – tú zabezpečuje jej tvorca MongoDB, Inc. - ponúka konzultácie, technickú podporu fromou subskribcií.

Školenia na Slovensku

Kurz Úvod do NoSQL a MongoDB (Matúš Szabo) ponúka Learn2Code.


Zaujímavé odkazy

Nástroje

Integrované nástroje

Monitorovacie nástroje

GUI

Copyright © 2013 - . Vytvoril a prevádzkuje startapp.sk, neprešlo jazykovou kontrolou.
MongoDB, Mongo a logo listu sú registrované známky MongoDB, Inc.